NO SURPRISES! – tai skaitmeninių instrukcijų rinkinys, leisiantis Jūsų darbuotojams ne tik susipažinti su svarbiausiomis darbo taisyklėmis, tvarkomis ir kitais dokumentais, bet ir surinkti susipažinimo patvirtinimus skaitmeniniu būdu. Dokumentų ir instrukcijų turinį paruošė advokatų profesinė bendrija „TRINITI JUREX“, o elektroninį formatą ir mokymosi metodiką pritaikė skaitmeninio ugdymo ekspertai – „TALENTATOR“. Instrukcijos gali būti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

VISOMS ĮMONĖMS AKTUALIOS INSTRUKCIJOS

Tikslas – supažindinti Darbuotojus su pagrindiniais saugaus darbo ir sveikatos reikalavimais darbo vietoje.

Darbdavio ir darbuotojo teisės bei pareigos darbų saugos srityje

Tikslas – nustatyti turtinės ir neturtinės žalos Bendrovei, padarytos jos darbuotojų darbo pareigų pažeidimu, atlyginimą ir išskaitymo iš darbo užmokesčio pagrindus.

Žalos atlyginimo tvarka

Tikslas – supažindinti Darbuotojus su darbo iš kitos nei Bendrovėje darbo vietos tvarka bei reikalavimais.

Nuotolinio darbo taisyklės

Tikslas – užtikrinti vienodą Darbuotojų ir besikreipiančių dėl įdarbinimo asmenų padėtį tiek iki, tiek po darbo sutarties sudarymo.

Lygių galimybių politika

Tikslas – užtikrinti tinkamą Darbuotojų asmens duomenų tvarkymą, apsaugą bei informavimą apie jų tvarkymą.

Asmens duomenų apsaugos taisyklės

Tikslas – supažindinti Darbuotojus su darbo Bendrovėje tvarka, suteikti pagrindinę informaciją apie darbą, poilsį, Darbuotojų teises ir pareigas.

Darbo tvarkos taisyklės

Tikslas – apsaugoti konfidencialią Bendrovės informaciją ir supažindinti Darbuotojus, kaip turėtų su ja elgtis.

Konfidencialios informacijos apsauga

Tikslas – pristatyti Bendrovės atostogų suteikimo tvarką, kuri reglamentuoja su atostogų suteikimu susijusias sąlygas, taikomas darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

Atostogų suteikimo tvarka

Tikslas – nustatyti tvarką, kaip, kada ir kam Darbuotojai gali teikti prašymus, susijusius su šeiminių įsipareigojimų ir darbo pareigų derinimu, bei pagrindinius principus ir gaires, kuriomis vadovaujantis tokie prašymai bus nagrinėjami.

Prašymų teikimo ir nagrinėjimo tvarka

Tikslas – nustatyti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, taip pat darbuotojų stebėsenos ir kontrolės taisykles bei stebėjimo tvarką.

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

NAUDA ĮMONEI

Jūsų administracijai nebereikės individualiai pažindinti darbuotojų ir rinkti jų parašų, susipažinus su svarbiais dokumentais – viską už Jus atliks sistema. Darbuotojams ne tik perskaičius, bet ir įsisavinus instrukcijas, sumažės galimų ginčų ar incidentų tikimybė, o šiems iškilus, įmonė gali remtis skaitmeninių instrukcijų turinio legimimumu.

NAUDA DARBUOTOJAMS

Darbuotojams patiks aiškiai išdėstyta informacija, patrauklus dizainas ir lengvas naršymas po tekstą kompiuteryje ar mobiliajame telefone. Trumpais teksto su iliustracijomis fragmentais ir interaktyviomis užduotimis pateikiamą informaciją bus lengviau įsisavinti ir pritaikyti darbe.

IŠBANDYKITE PATYS!

Spustelėkite ir peržiūrėkite skaitmeninę instrukciją.

SKAITMENINES INSTRUKCIJAS PARUOŠĖ

triniti jurex logotipas

Viena didžiausių verslo teisės advokatų kontorų Lietuvoje, priklausanti TRINITI kontorų grupei Baltijos šalyse.

talentator logotipas

Jau 11 metų įmonių skaitmeninio ugdymo partneriai, sudėtingą mokomąją medžiagą paverčiantys interaktyviais, šiuolaikiškais sprendimais.

KLIENTŲ ATSLIEPIMAI

UŽKLAUSOS FORMA

Susidomėjote? Gaukite pasiūlymą skirtą Jums:

D.U.K.

Sistemoje galėsite pamatyti, kurie darbuotojai perėjo visą instrukciją ir sutiko, kad susipažino su dokumentu, o kurie dar ne.
Galite talpinti visose ugdymo valdymo sistemose (LMS), kurias turite įmonės viduje ir kurios palaiko SCORM formatą. Taip pat galime sukurti web nuorodą, tačiau tokiu būdu neteksite galimybės sekti darbuotojų susipažinimo proceso ir parašus reikės rinkti patiems.​
Turime galimybę išnuomoti nesudėtingai veikiančią ugdymo valdymo sistemą (LMS).​
Mokymai turi specialias instrukcijas, nurodančias kaip naviguoti mokymo viduje ir kokius veiksmus atlikti, norint sužinoti informaciją, tad instrukcijos bus aiškios tiek naujokams, tiek pažengusiems kompiuterių naudotojams.​
Nebūtina. Pakonsultuosime, kurios instrukcijos gali būti naudingiausios Jūsų įmonei.​
Naudojamoje mokymų programoje nesudėtingai atnaujinsime informaciją už Jus, o pateikti atnaujintus dokumentus darbuotojams ir surinkti parašus galėsite taip pat, kaip pirmąjį kartą.​

KONTAKTAI

TALENTATOR
S. Žukausko g. 49-86
LT-09131 Vilnius, Lietuva

info@talentator.com
+370 657 08 811

TRINITI JUREX
Vilniaus g. 31
LT-01402, Vilnius, Lietuva

info@trinitijurex.lt
+370 5231 2211

Scroll to Top